radiostyrt.eu - Registrerinsavtal

Samtidigt som vi försöker redigera eller ta bort eventuella meddelanden som innehåller olämpligt, sexuellt orienterat, kränkande, hatligt, förtalande eller hotande material som kan anses vara invasiva för en persons integritet eller som annars bryter mot någon form av lag, är det omöjligt för oss att granska varje meddelande som publiceras på detta diskussionsforum. Av detta skäl bekräftar du att alla meddelanden som publiceras i det här diskussionsforumet uttrycker synpunkter och åsikter från den ursprungliga meddelandeförfattaren och inte nödvändigtvis synpunkter från denna anslagstavla. Därför tar vi inget ansvar och kan inte hållas ansvariga för eventuella meddelanden. Vi garanterar inte att alla meddelanden är korrekta och fullständiga.

Genom att registrera sig på detta diskussionsforum accepterar du att du inte kommer att lägga in något material som är medvetet falskt, felaktigt, missbrukat, hatfullt, trakasserande, sexuellt orienterat, hotande eller invasivt mot en persons integritet eller något annat material som kan bryta mot gällande lagar.

Underlåtenhet att följa dessa regler kan resultera i uppsägning av ditt konto, upphävande av konto eller permanent förbud mot tillgång till dessa forum. Din IP-adress registreras med varje inlägg du gör på det här diskussionsforumet och kan hämtas upp av forumpersonalen om det behövs. Du godkänner att vi har möjlighet och rätt att ta bort, redigera eller låsa något konto eller meddelande när som helst om det ska anses lämpligt. Du är också överens om att all information du anger i detta diskussionsforum lagras i en databas och att cookies sparas på din dator för att spara din inloggningsinformation.

All information du lämnar på dessa forum kommer inte att lämnas ut till någon tredje part utan ditt fullständiga samtycke, även om personalen inte kan hållas ansvarig för eventuella hackförsök där dina data äventyras.

Genom att fortsätta med registreringsprocessen godkänner du ovanstående regler och andra som administratören anger.